top of page

Whispers from nature

De sculpturen groeien vanuit het contact met de klei.  Het intuïtieve spel met de klei gebeurt via de eeuwenoude coilingtechniek, waarbij met rollen klei de vorm wordt opgebouwd.  Deze techniek laat toe om te bewegen.  De beweging opzoeken, uitdagen en weer tot rust brengen... hoe, wanneer, in welke richting, met welke intensiteit bewegen in de klei, in het leven.  De vraag is niet langer wie er boetseert, de klei vormt mij tijdens het creatieve proces.  Deze energie, waarvan het werk een getuige is straalt tot bij de toeschouwer.

De sculpturen tonen een verbondenheid met de natuur, alsof ze uit zee zijn aangespoeld, een stuk van een koraal, of uit de grond zijn opgeschoten, door de wind zijn gebogen.  Dat alles met elkaar verbonden is komt tot uiting.

Whispers from nature.

"Verwilderde weelde" 

- De kracht van de aarde, de kracht van de natuur. -

bottom of page